طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى که در رادیو یا تلویزیون و سالن رقص صفحات موسیقى مى گذارد به انگلیسی کسى که در رادیو یا تلویزیون و سالن رقص صفحات موسیقى مى گذارد یعنی چه

کسى که در رادیو یا تلویزیون و سالن رقص صفحات موسیقى مى گذارد

disc jockey

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها