طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى که قربانى دیگران شود به انگلیسی کسى که قربانى دیگران شود یعنی چه

کسى که قربانى دیگران شود

scapegoat

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها