معنی و ترجمه کلمه کسى که پاسدارى و نظارت مى کند به انگلیسی کسى که پاسدارى و نظارت مى کند یعنی چه

کسى که پاسدارى و نظارت مى کند

watcher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها