طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى یا چیزى که بدمد یا بوزد به انگلیسی کسى یا چیزى که بدمد یا بوزد یعنی چه

کسى یا چیزى که بدمد یا بوزد

blower

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها