معنی و ترجمه کلمه کشمش به انگلیسی کشمش یعنی چه

کشمش

raisin


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها