معنی و ترجمه کلمه کشمش به انگلیسی کشمش یعنی چه

کشمش

raisin

کلمات مشابه به کشمش


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها