طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کشیش بزرگ به انگلیسی کشیش بزرگ یعنی چه

کشیش بزرگ

pontiff

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها