معنی و ترجمه کلمه کشیش بزرگ به انگلیسی کشیش بزرگ یعنی چه

کشیش بزرگ

pontiff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها