معنی و ترجمه کلمه کمرویى کردن به انگلیسی کمرویى کردن یعنی چه

کمرویى کردن

demur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها