طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کمرویى کردن به انگلیسی کمرویى کردن یعنی چه

کمرویى کردن

demur

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها