طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کناره گرفتن از به انگلیسی کناره گرفتن از یعنی چه

کناره گرفتن از

demit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها