طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کنده کارى کردن به انگلیسی کنده کارى کردن یعنی چه

کنده کارى کردن

carve

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها