معنی و ترجمه کلمه گروه بسیار به انگلیسی گروه بسیار یعنی چه

گروه بسیار

multitude
regiment

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها