معنی و ترجمه کلمه گروه حمله به انگلیسی گروه حمله یعنی چه

گروه حمله

shock troops

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها