طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گزارشگر به انگلیسی گزارشگر یعنی چه

گزارشگر

reporter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها