طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گلوه شدگى به انگلیسی گلوه شدگى یعنی چه

گلوه شدگى

conglomeration

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها