معنی و ترجمه کلمه گنداب آشپزخانه به انگلیسی گنداب آشپزخانه یعنی چه

گنداب آشپزخانه

hogwash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها