معنی و ترجمه کلمه گیاه خوشبو به انگلیسی گیاه خوشبو یعنی چه

گیاه خوشبو

aromatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها