طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاخته خون به انگلیسی یاخته خون یعنی چه

یاخته خون

blood cell

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها