معنی و ترجمه کلمه یاخته خون به انگلیسی یاخته خون یعنی چه

یاخته خون

blood cell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها