طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاد گرفتن به انگلیسی یاد گرفتن یعنی چه

یاد گرفتن

learn
learnt

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها