طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یازدهمین حرف الفباى یونانى به انگلیسی یازدهمین حرف الفباى یونانى یعنی چه

یازدهمین حرف الفباى یونانى

lambda

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها