طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاغى گرى کردن به انگلیسی یاغى گرى کردن یعنی چه

یاغى گرى کردن

rebel

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها