طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاغى گرى به انگلیسی یاغى گرى یعنی چه

یاغى گرى

brigandage
insurgence
insurgency
mutiny

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها