طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یزدان گرایى به انگلیسی یزدان گرایى یعنی چه

یزدان گرایى

theism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها