معنی و ترجمه کلمه یکى سازى ترکیب به انگلیسی یکى سازى ترکیب یعنی چه

یکى سازى ترکیب

incorporation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها