معنی و ترجمه کلمه یک برگه به انگلیسی یک برگه یعنی چه

یک برگه

unifoliate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها