طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک بعدى به انگلیسی یک بعدى یعنی چه

یک بعدى

one dimentional
unidimensional

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها