طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جانبه به انگلیسی یک جانبه یعنی چه

یک جانبه

ex parte
one sided
one way
unilateral

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها