طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جهته به انگلیسی یک جهته یعنی چه

یک جهته

unidirectional

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها