معنی و ترجمه کلمه یک جور شیرینى یا فرنى به انگلیسی یک جور شیرینى یا فرنى یعنی چه

یک جور شیرینى یا فرنى

custard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها