طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جیب پر به انگلیسی یک جیب پر یعنی چه

یک جیب پر

pocketful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها