طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک دسته سرباز به انگلیسی یک دسته سرباز یعنی چه

یک دسته سرباز

soldiery

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها