طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک دسته ورق به انگلیسی یک دسته ورق یعنی چه

یک دسته ورق

deck

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها