طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک رشته پلکان به انگلیسی یک رشته پلکان یعنی چه

یک رشته پلکان

flight

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها