طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک رطل برابر با 16 اونس گیروانکه به انگلیسی یک رطل برابر با 16 اونس گیروانکه یعنی چه

یک رطل برابر با 16 اونس گیروانکه

libra

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها