طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک زبانى به انگلیسی یک زبانى یعنی چه

یک زبانى

monnolingual

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها