معنی و ترجمه کلمه یک سلولى به انگلیسی یک سلولى یعنی چه

یک سلولى

unicellular
unicellularity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها