طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک سلولى به انگلیسی یک سلولى یعنی چه

یک سلولى

unicellular
unicellularity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها