معنی و ترجمه کلمه یک شاخه از جانور شناسى که راجع به پستانداران است به انگلیسی یک شاخه از جانور شناسى که راجع به پستانداران است یعنی چه

یک شاخه از جانور شناسى که راجع به پستانداران است

mammalogy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها