معنی و ترجمه کلمه یک شاخه از شیمى که با اثرات شیمیایى رادیواکتیو سرو کار دارد به انگلیسی یک شاخه از شیمى که با اثرات شیمیایى رادیواکتیو سرو کار دارد یعنی چه

یک شاخه از شیمى که با اثرات شیمیایى رادیواکتیو سرو کار دارد

radiochemistry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها