طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک صدم گرم به انگلیسی یک صدم گرم یعنی چه

یک صدم گرم

centigram

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها