طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک ضلعى به انگلیسی یک ضلعى یعنی چه

یک ضلعى

unilateral

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها