طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک طرفه به انگلیسی یک طرفه یعنی چه

یک طرفه

ex parte
one sided
one way
sideway
ventricose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها