معنی و ترجمه کلمه یک نواخت به انگلیسی یک نواخت یعنی چه

یک نواخت

groovy
level
singsong

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها