معنی و ترجمه کلمه یک نوع مار سمى یا افعى به انگلیسی یک نوع مار سمى یا افعى یعنی چه

یک نوع مار سمى یا افعى

fer de lance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها