طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک نوع گیاه همیشه بهار بلندى که در غرب آمریکا مى روید به انگلیسی یک نوع گیاه همیشه بهار بلندى که در غرب آمریکا مى روید یعنی چه

یک نوع گیاه همیشه بهار بلندى که در غرب آمریکا مى روید

douglas fir

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها