طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک هزارم آمپر به انگلیسی یک هزارم آمپر یعنی چه

یک هزارم آمپر

milliampere

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها