طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک هزارم فاراد به انگلیسی یک هزارم فاراد یعنی چه

یک هزارم فاراد

millifarad

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها