طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک هزارم لیتر به انگلیسی یک هزارم لیتر یعنی چه

یک هزارم لیتر

milliliter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها