طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک هزارم گرم به انگلیسی یک هزارم گرم یعنی چه

یک هزارم گرم

milligram

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها