طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک هشتادم به انگلیسی یک هشتادم یعنی چه

یک هشتادم

eightieth

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها