طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک ورى کردن به انگلیسی یک ورى کردن یعنی چه

یک ورى کردن

cock

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها