طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک چهلم به انگلیسی یک چهلم یعنی چه

یک چهلم

forty

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها