طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a calamity befell him به فارسی a calamity befell him یعنی چه

a calamity befell him


مصيبتى برايش رخ داده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها